12 نکته اخلاقی از رجبعلی خیاط را در ادامه بخوانید
69 بازدید
تاریخ ارائه : 10/21/2014 11:05:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

12 نکته اخلاقی از رجبعلی خیاط را در ادامه بخوانید:

نکته1- اگر ما به قدر ترسیدن از یک عقرب، از عِقاب خدا بترسیم، عالَم اصلاح می شود.

نکته2- تو برای خدا باش، خدا و همه ملائکه اش برای تو خواهند بود. «مَن کانَ لله، کان الله لَه»
 
نکته3- سعی کنید صفات خدایی در شما زنده شود؛ خداوند کریم است، شما هم کریم باشید. رحیم است، رحیم باشید. ستاّر است، ستار باشید...
 
نکته4- دل جای خداست، صاحب این خانه خداست. آن را اجاره ندهید.
 
نکته5- کار را فقط برای رضای خدا انجام دهید، نه برای ثواب یا ترس از جهنّم.
 
نکته6- اگر انسان علاقه ای به غیر خدا نداشته باشد، نفس و شیطان زورشان به او نمی رسد.
 
نکته7- اگر کسی برای خدا کار کند، چشم دلش باز می شود.
 
نکته8 - اگر مواظب دلتان باشید و غیر خدا را در آن راه ندهید، آنچه را دیگران نمی بینند شما می بینید. و آنچه دیگران نمی شنوند، شما می شنوید.
 
نکته9-هرکاری می کنید نگویید: "من کردم"، بگویید: «لطف خداست». همه را از خدا بدانید.
 
نکته10- نفس امّاره را مهار کنید و با آن مخالفت کنید.
 
نکته11- به سادات احترام بگذارید، و آنان را در هر مرتبه و منزلتی هستند گرامی بدارید.
 
نکته12- انسان هرقدر به دستورات پروردگار عمل کند، به همان اندازه به خدا نزدیک می شود
. 
{نقل از وب سایت رهرو شهیدان}http://nasimemarefat.parsiblog.com

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما