همت بلندار که مردان روزگار -ازهمت بلند به جایی رسیده اند
41 بازدید
تاریخ ارائه : 9/10/2014 4:44:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

همت بلندار  که   مردان روزگار


ازهمت بلند به جایی رسیده اند

جناب آخوند ملا حسینقلى بعد از بیست و دو سال سیر و سلوک نتیجه گرفت و به مقصود رسید و خود آن جناب گفت در عدم وصول به مراد بودم ، دیدم کبوترى بر زمین نشست و پاره نانى بسیار خشکیده را به منقار گرفت و هر چه نوک مى زد خورد نمى شد، پرواز کرد و برفت و نان را ترک گفت . پس از چندى بازگشت به سراغ آن تکه نان آمد باز چند بار آن را نوک زد و شکسته نشد، باز برگشت و بعد از چندى آمد و بالاخره آن تکه نان را با منقارش خرد کرد و بخورد، از این عمل کبوتر ملهم شدم که اراده و همت مى باید. 

{نقل از علامه حسن زاده آملی}

( نقل از وب سایت مربوط به  شرح حال وآثارو سخنان علامه حسن زاده آملی)

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/1383/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما