ارادت ویژه امام رضا(ع) به مادرشان حضرت فاطمه زهرا(س)
39 بازدید
تاریخ ارائه : 9/8/2014 8:35:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

  ارادت ویژه امام رضا(ع) به مادرشان حضرت فاطمه زهرا(س)


       نقل از آدینه امید

یکى از فضلاى حوزه که مشکل بزرگى برایش پیش آمده بود، براى زیارت و توسل به حضرت امام رضا(ع) عازم حرم مطهر آن امام رئوف شد. از قضا به مفسر کبیر قرآن کریم علامه طباطبایى(ره) بر‌خورد که ایشان هم عازم حرم بودند.

 به طرف ایشان رفته و با چشمى پراشک و دلى پرسوز از حضرت علامه درخواست کرد تا دعایى به او بیاموزد که حاجتش روا شود.

علامه نگاهى مهربان به چهره و حالت او کردند و گفتند: فرزندم! وقتى وارد حرم مطهر مى‌شوى، یکى از مؤثرترین و بهترین دعاها این است که حضرت را به مادرشان، حضرت زهرا(س)  قسم بدهى که حاجت تو را از خدا بخواهد.

چون حضرت به مادرشان حضرت زهرا(س) علاقه فراوان و ارادت خاصى دارند و سوگند‌دادن به مادر محبوبشان، سخت مؤثر خواهد افتاد.

وی مى‌گوید: با شنیدن این سخن سخت متأثر شدم، و رعشه و لرزه‌اى تمامى وجودم را در بر گرفت. این توسل و قسم‌دادن همان و به مقصود رسیدن همان.

چشمه در بستر/355 و 356

 افق پارسایی 4

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/1428/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما