حدیثی از علی ع
55 بازدید
تاریخ ارائه : 10/22/2014 10:20:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

امام على علیه السلام :

عُقولُ الفُضَلاءِ فی أطرافِ أقلامِها؛

عقل هاى فضیلت مندان ، در نوک قلم هاى آنهاست.

غرر الحکم : 6339 / تبلیغ بر پایه قرآن و حدیث ص 274


http://nasimemarefat.parsiblog.com/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما