فرزندان عزیز مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای
47 بازدید
تاریخ ارائه : 9/8/2014 8:18:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

                            فرزندان عزیز مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای

فرزندان خامنه ای

 به ترتیب از راست آقا مجتبی خامنه ای ، آقا سید مصطفی خامنه ای

حاج آقا مجتهدی و حاج میثم خامنه ای و سید مسعود خامنه ای


نقل از سایت شناخت رهبری


http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/1454/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما