شجره نامه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای
15868 بازدید
تاریخ ارائه : 12/10/2014 11:53:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

شجره نامه مقام معظم رهبری حضرت  آیت الله خامنه ای

 بر اساس این شجره نامه نسب حضرت آیت الله خامنه ای به واسطه 36 نسل ،  به امام حسین(ع) می رسد.

 امام حسین، امام زین العابدین، علی اصغر،...، سید جواد، سید علی خامنه ای

 نام برادران آیت الله خامنه ای : سید هادی خامنه ای ، سید محمد خامنه ای

 نام فرزندان آیت الله خامنه ای : مصطفی خامنه ای ، مجتبی خامنه ای ، محسن خامنه ای ، میثم خامنه ای ، بشری خامنه ای ، هدی خامنه ای

نسب آیت الله خامنه ای به حضرت سلطان سید محمد که از سادات حسینی است و با چهار واسطه فرزند امام سجاد می شود می رسد . ایشان به دلیل ظلم و جور عباسیان به مناطق مرکزی ایران و تفرش ، آشتیان و فراهان می آیند و از سوی مردم آن مناطق مورد استقبال قرار می گیرند ولی مأموران عباسی در تفرش ایشان را دستگیر و شهید می کنند و هم اکنون مزار ایشان در میقان اراک قرار داد . سید محمد فرزند سید محمدتقی ، فرزند سید میرزا علی ، فرزند سید میرزا اکبر ، فرزند سید فخرالدین از شجره مبارک حضرت سلطان سید محمد است که از تفرش به آذربایجان مسافرت می کنند و در شهر خامنه – 80 کیلومتری شمال غربی تبریز – ساکن می شوند . بعد از وی سید حسین ، فرزند سید محمد در خامنه مشغول هدایت و ارشاد مردم می شود و البته به نجف اشرف سفر می کنند و در آنجا به درس و بحث اشتغال می ورزند . ایشان جد حاج سید علی خامنه ای بودند .

نقل از سایت شناخت رهبری

شجره نامه ی امام خامنه ای

http://rahseparevelayat.blogfa.com

کلیک:رهبر امین - شعری در وصف آیت الله خامنه ای

رهبر من نور چشمان من است                 عشق او آیین و ایمان من است
ذوالفقار حیدری در دست او           طاعتش میثاق و پیمان من است
سیدی از نسل پاک فاطمه(س)      هم ز نسل شیر یزدان من است   
در ولایت وارث آل نبی   (ص)         جانشینی از   امامان   من است   
همچو مه تابد به قلب شیعیا ن       نائب خورشید پنهان من است  
در هدایت سوی حق آرد   مر ا           این هدایت سمت قرآن من است

دوستانش دوست می دارم همی    دشمن او دشمن جان من است 

آنکه   مهر او ندارد   در وجو د          بی گمان همکیش نادان من است
در سخن چون ابر می بارد به دل       در کویر خشک باران من است 
در حضورش موج دریا دیده ام         در کلامش راحت جان من است    
در نگاهش غرق دریا می شو م         واژه هایش در و مرجان من است
قلب تارم را صفایی می دهد          جامع فکر پریشان من است  
من مرید آن دل   وارسته ام               او مراد و پیر عرفان من است    
بوی یوسف می دهد پیراهنش          گرچه خودیعقوب کنعان من است
من چو سنگم او چو کوه بیستون        من چو مورم او سلیمان من است
من چو بلبل او چو باغ پر زگل            من چوبرگ اوسروبستان من است   
نام او ورد زبانم روز   و شب             عشق اودرداست ودرمان من است
آرزوی دیدنش   دارم به    دل       در فراقش شهر زندان من است  
ای خوش آن روزی که بینم رهبرم         ساعتی در خانه مهمان من است  
هرگز ای یاران دعایش می کنید          شب نمازش ذکر یاران من است
روی خوبش با دو چشمت دیده ای چهره اش چون ماه تابان من است 
غرق دریای تهاجم را چه غم         ناجی کشتی ز طوفان من است 
گر چه دشمن نقشه ها دارد بسی      حامی او حی سبحان من است     
در امانت او ‹‹ امین ›› انقلا ب           در شجاعت شیر میدان من است    
راه او باشد    ره پیر خمین (ره)      رهروراه شهیدان من است     
افتخار ما   بود ‹‹ سید علی ››       سرور من جان جانان من است 
چون فقیه وعالم است ودین شناس       مرجع تقلید دوران من است  
روز ششم ماه  تیر از سال شصت      رهبرم جانباز ایران من است 
ای خداوندا   نگهدارش تو   با ش           چون دعای او نگهبان من است    
شعر امروزم که وصف رهبر است          بهترین اشعار دیوان من است 
پیروانش نی به پاکستان و   هند      درفلسطین است و لبنان من است   
گوئیا مهدی(عج) چنین گوید که او         بهترین اصحاب و یاران من است   

* ‹‹ امین ›› تخلص شعری رهبر معظم انقلاب است.

وب اشعار فاطمیhttp://fatemi84.blogfa.com/


http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/1457/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما