ریاضت های باطل وغیر شرعی ، حرام است
35 بازدید
تاریخ ارائه : 9/8/2014 6:35:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

صوفی‌های هندی طی یک مراسم مذهبی، با چاقو و شمشیرهای تیز، حدقه چشم خود را بیرون می‌آورند. مراسم درآوردن چشم در هند + تصاویرتذکر:هر گونه اضرار وصدمه به بدن وهرگونه ریاضت های غیر شرعیاز نظر اسلام و عقل سلیم ، ممنوع وحرام است. ریاضت های شرعیهمان تعالیم حیاتبخش اسلام وقرآن واهل بیت  پیغمبرعلیهم السلاموپیروی از فرامین مراجع عظام است. عمل کردن به رساله های عملیهمراجع بزرگوار تضمین کننده سعادت جامعه وکشوراست.

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/1507/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما