عملی مجرب برای رفع فقر
35 بازدید
تاریخ ارائه : 9/8/2014 5:56:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

رب برای رفع فقر

شخصی از  آیت الله بهجت سوال می کند ، که " برای رفع تنگدستی، چه عملی مفید است؟"

آیت الله بهجت در پاسخ ، این داستان را نقل می فرمایند:

 از آقا سید عبدالهادی شیرازی-رحمه الله- که ماشاءالله، واقعاً عالم حسابی بود، نقل کرده اند که در کوچکی بعد از فوت پدرم(میرزای بزرگ) تکفّل خانواده به عهده ی من بود.

میگوید: شبی پدرم ؛ میرزای شیرازی را در خواب دیدم. از من پرسیدند: آقا سید عبدالهادی، حال شما چطور است؟ میگوید در جواب گفتم: خوب نیست.

 فرمود: به بچه ها و اهل خانه سفارش کنید که نماز اول وقت بخوانند، تنگدستی شما رفع میشود.

[ پاسخ های آیت الله بهجت به رازهای دین ؛ صفحه 35]

نقل از سایت منبرک

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/1538/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما