این جهان کوه هست وفعل ما ندا _سوی ماآیدنداها راصدا(مولوی)
30 بازدید
تاریخ ارائه : 9/8/2014 11:10:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

http://www.kimiagari.com/uploads/Sher_hafteh11-s_9214.jpg

نقل از سایت kimia-مدیریت تحول وتعالی

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/1565/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما