آرامگاه عطار و کمال الملک در نیشابور + عکس
37 بازدید
تاریخ ارائه : 9/8/2014 11:05:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

آرامگاه عطار و کمال الملک در نیشابور + عکس

آرامگاه عطار و کمال الملک در نیشابور + عکس

تصاویری زیبا از آرامگاه عطار و کمال الملک. آرامگاه کمال‌الملک در نزدیکی آرامگاه عطار نیشابوری در خیابان عرفان در شهر نیشابور قرار دارد.

 تصاویری زیبا از آرامگاه عطار و کمال الملک. آرامگاه کمال الملک در نزدیکی آرامگاه عطار نیشابوری در خیابان عرفان در نیشابور قرار دارد.

آرامگاه-عطار-و-کمال الملک-در-نیشابور-+-عکس

آرامگاه-عطار-و-کمال الملک-در-نیشابور-+-عکس

آرامگاه-عطار-و-کمال الملک-در-نیشابور-+-عکس

آرامگاه-عطار-و-کمال الملک-در-نیشابور-+-عکس

آرامگاه-عطار-و-کمال الملک-در-نیشابور-+-عکس


http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/1569/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما