چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی است آن بینی
40 بازدید
تاریخ ارائه : 9/8/2014 11:03:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بندگی کن تاکه سلطانت کنند 

           تن رهاکن  تاهمه جانت کنند

{از جلال الدین رومی=مولوی)

**************************************************

جناب هاتف اصفهانی گوید: 


      چشم دل باز کن که جان بینی

آنچه نادیدنی است آن بینی

گربه اقلیم عشق روی آری

       همه آفاق گلستان بینی


******************************

بگذرازخویش که خویشتن یابی

      آنچه نادیدنی است آن یابی

تاکه درچاه نفس خود مانی

          دور ازحقیقتی  و  نادانی

آشکارشود رازهای پنهانی

        گرنمانی تودر حجاب نفسانی

.....................

شعر از سید اصغر سعادت میر قدیم لاهیجانی

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/1572/

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Pages/2/(رهایی از حجاب نفسانی)

وبگاه نسیم معرفت در خدمت شما