گل سرخ (شعر)
63 بازدید
تاریخ ارائه : 9/8/2014 11:37:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

از جنس شکوفـــه و بهاری گل ســـرخ!

بر قله ی سرخ افتخـــاری ، گل ســـرخ!

ای کاش شبیـــه عطـــــر و بوی نفست

یک شاخه به سینه ام بکاری گل سرخ!

این شعرراجناب آقای قاسمی

به نسیم معرفت ارسال فرمود

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/1575/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما