درعرصه فرهنگ، بنده به معناى واقعى کلمه، احساس نگرانی مىکنم
37 بازدید
تاریخ ارائه : 9/8/2014 9:44:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

{ درعرصه فرهنگ، بنده به معناى واقعى کلمه، احساس نگرانی مى‌کنم و حقیقتاً دغدغه دارم. این دغدغه از آن دغدغه‌هایى است که آدمى به خاطر آن، گاهى ممکن است نصفِ شب هم از خواب بیدار شود و به درگاه پروردگار تضرّع کند. من چنین دغدغه‌اى دارم. مقام معظم رهبری22 / 4/  73}

 http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/1612/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما