اصــلاح خـویش
46 بازدید
تاریخ ارائه : 9/6/2014 10:24:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

اصــلاح خـویش


الإمام علیّ علیه السلام أَعْجَزُ النّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنْ إِصْلاحِ نَفْسِهِ. 

امام عـلى علیه السلام فرمود: ناتوان ترین مردم کسى است که از اصلاح نفس خویش و خودسازى عاجز باشد.

«اصلاح نفس» یعنى ایجاد این دگرگونى و تبدیل «رذایل» به فضایل و جایگزین ساختن خوبیها و محاسن به جاى بدیها و معایب و کاشتن گُل و زدودن خار.
«اصلاح نفس» به یک معنى راحت تر و عملى تر از اصلاح دیگران است، چرا که انسان هم به خلق و خوى و روحیات و زمینه هاى روحى خود آشناتر و هم براى انجام کارهایى در مسیر این اصلاح، برخود مسلط تر است تا بر دیگران.
اگر دیگران از ما «حرف شنوى» نداشته باشند، خودمان که مى توانیم به دانسته ها و صلاحدیدهایمان عمل کنیم و مطیع عقل و وجدان و باورهاى مکتبى خود باشیم.
اگر دیگران را نشناسیم، خود را که خوب مى شناسیم.
پس، کسى که نتواند به اصلاح خویش بپردازد، ناتوان ترین مردم است، چون زمینه هاى این تغییرات بهینه در خود او فراهم تر است تا دیگران.
آنان که شعار «اصلاح جامعه» را مى دهند، خوب است گامى هم در مسیر «خودسازى» خود بردارند و «اصلاح خود» را مقدمه «اصلاح دیگران» قرار دهند.
اصلاح را از خود شروع کنیم.
 سایت کتابخانه احادیث شیعهhttp://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/1795/وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما