در سینه ی بی کینه ما نقش تو جاریست
40 بازدید
تاریخ ارائه : 9/5/2014 6:41:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

در دیده ما نقش رخ دوست اگر نیست

   یادش به دلم لحظه ای از سینه جدا نیست

در سینه ی بی کینه ما نقش تو جاریست 

     هر چند که در دیده ما جای تو خالیست

نقل از وبلاگ زندگی شیرین

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/1861/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما