....چون به خدا نمی رسیم گرفتاریم !!!
46 بازدید
تاریخ ارائه : 9/4/2014 10:23:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

تا امروز فکر می کردم


چون گرفتاریم به خدا نمی رسیم !!


اما امروز فهمیدم


چون به خدا نمی رسیم


گرفتاریم !!!

نقل ازوب ارج اندیشه


 http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/2003/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما