چه بهتر نماز بخوانیم
25 بازدید
تاریخ ارائه : 9/3/2014 6:16:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان


چه بهتر نماز بخوانیم

عصر روز پانزده خرداد که امکان یورش وحشیانه به خانه امام هر لحظه شدیدتر می شد بعضیها به فکر افتادند که در خانه بسته شود و گویا این حرف از ناحیه فرزند امام حاج آقا مصطفی نیز زده شد که غضب سنگینی امام را فرا گرفت و با فریاد گفت «در خانه باید باز باشد، مصطفی بیرون رود» پس از آن امام خطاب به حاضرین و اطرافیان دستور برپا داشتن نماز را دادند و گفتند چه بهتر برپا خیزیم و نماز بگزاریم که اگر دژخیمان حمله کردند ما در حال نماز باشیم و به فوز بزرگ نایل شویم و در حال رفتن به درگاه خداوند ما را مورد هجوم قرار دهند، این بزرگترین رسوایی برای آنها و برترین موفقیت برای ماست. (5)


پایگاه اطلاع رسانی حوزه

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/2077/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما