فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام و قرآن چیست؟
61 بازدید
تاریخ ارائه : 9/1/2014 5:33:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

اهداف اخلاقی اجتماعی قصاص و فلسف? آن از دیدگاه اسلام

عفو، رفتاری پسندیده و ممدوح در فرهنگ اخلاق اسلامی است که توصیه و ترویج آن قطعاً برای جامعه اسلامی آثار و برکات فردی و اجتماعی دارد. اما نباید فراموش کنیم که در تحلیلی نه چندان بدبینانه، موضع دلسوزان? برخی در ترویج عفو، به اجرای حکم الاهی قصاص تنه می‏ زند.

بنابراین ضمن حمایت همه جانبه از برگزاری این جشن و مراسم
(جشن ملی عفو و بخشش ) و اقداماتی از این دست و در این راستا، باید توجه داشته باشیم که قصاص حکم الاهی و واجب است، درحالی که بخشش و عفو، منزلت وجوبی دارد، هر چند که موکد اخلاقی است. به همین منظور قصد داریم در ادامه به تبیین برخی نکات پیرامون ارزش اجتماعی و اخلاقی حکم الهی «قصاص» بپردازیم:

قصاص چیست؟
قصاص یکی از موارد حقوق کیفری در اسلام است. قصاص در لغت به معنای پی گیری نمودن اثر چیزی است و در اصطلاح،«پی گیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت است به گونه‌ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارده ساخته است بر خود او وارد نماید»


فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام و قرآن چیست؟

قصاص یکی از احکام کیفری در اسلام است که قرآن آن را مایه حیات جامعه می داند. تشریع حکم قصاص برای جلوگیری از انتقام های کور و دور از عدالت، همچنین برای جلوگیری از جرأت یافتن جنایت کاران در قتل یا ضرب و جرح شهروندان، وضع شده است. حیات اجتماعی سالم در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی و رعایت حقوق و تکالیف متقابل است و آسایش عمومی، در گرو حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعی است. و حکم قصاص برای محافظت رکن مهم جامعه، یعنی جان افراد، در برابر جنایت کاران وضع شده است.

بولتن نیوز

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/2146/

وبگاه نسیم معرفت در خدمت شما