درخیابان چهره آرایش مکن ازجوانان سلب آسایش مکن
39 بازدید
تاریخ ارائه : 8/31/2014 5:12:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

به نام خدا

خواهرم

درخیابان چهره آرایش مکن          ازجوانان سلب آسایش مکن

زلف خودازروسری بیرون نریز        درمسیرِ چشمها افسون مریز

یاد کن از آتش روز معاد              طُره گیسو مده در دست باد

خواهرم دیگر توکودک نیستی         فاش تر گویم عروسک نیستی

خواهرم ای دختر ایران زمین         یک نظر عکس شهیدان راببین

خواهرِ من این لباس تنگ چیست؟!    پوشش چسبان رنگارنگ چیست؟!

خواهرم اینقدر  طنازی مکن           با اصول شرع لجبازی مکن

درامورخویش سرگردان مشو          نوعروس چشم نامردان مشو

شاعر:زنده یاد مرحوم محمد رضاد آغاسی 

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/2235/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما