اگر گل نیستیم خاری نباشیم.. (شعری ازحجت الأسلام جعفر شمس لنگرودی )
688 بازدید
تاریخ ارائه : 9/2/2014 8:51:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

آرزو دارم که گر گل نیستم خاری نباشم

              باربردار ار ز دوشی نیستم باری نباشم

گرنگشتم دوست با صاحبدلی دشمن نگردم

           بوستان بهر خلیل ار نیستم ناری نباشم

نیست گر درآستینم دست بهر دستگیری

          باری اندرآستین این وآن ماری نباشم

گرکه نتوانم ستانم داد مظلومی زظالم

          باز آن خواهم که همکار ستمکاری نباشم

گرنگشتم رحمتی برخلق زحمت هم نگردم

         گر نمی جویم دلی از کس دل آزاری نباشم

....................................................

شمسم وخواهم که گر روشن نسازم محفلی را

        محفلی را    مانع  اشراق  انواری   نباشم      

                                  .

شعر از حجت الاسلام جعفر شمس لنگرودی گیلانی

{نقل از کتاب خاطرات شمس لنگرودی ص121}

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/229/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما