سخنی از علی (ع) در باره آثار شادی وغم
78 بازدید
تاریخ ارائه : 9/2/2014 8:38:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

قال علی (علیه السلام):

{السرور یبسط النفس و یثیر النشاط  و الغم یقبض النفس ویطوی الانبساط} یعنی سرور وشادی(مشروع ومعقول و..) ،نفس ووجود ودل آدمی رابازومنبسط وشاداب می کند وغم وغصه واندوه ،  نفس ودل ووجود آدمی را منقبض ومنغص وتیره وتنگ میکند وسبب درهم پیچیده شدن وازبین رفتن شادی وانبساط و...می شود.

{التفسیر المعین ص589  از محمد هویدی   و غررالحکم}


السُّرُورُ یَبسُطُ النَّفسَ و یُثِیرُ النَّشاطَ، الغَمُّ یَقبِضُ النَّفسَ و یَطوِی الانبِساطَ؛
شادى، انبساط روح مى آورد و نشاط انگیز است. غم، گرفتگى روح مى‌آورد و انبساط را در هم مى‌پیچد.
غرر الحکم: 2023 و 2024 .

 http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/195/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما