شعری از ناصر خسرو قبادیانی
35 بازدید
تاریخ ارائه : 9/2/2014 8:34:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

 

درخت تو  گر بار دانش بگیرد         به زیر آوری چرخ نیلو فری را

    (شعر از ناصر خسرو قبادیانی)

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/94/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما