پندی شیرین تر از قند
26 بازدید
تاریخ ارائه : 9/2/2014 8:33:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان


پندی شیرین تر از قند

مراآموخته استاد چند پند          که هرپندی بودشیرین ترازقند

نخسنت درهرجا وهرمکانی           خداراحاضر    وناظر   بدانی


دوم تانیمه جانی در رمق هست      زعلم ومعرفت هرگزمکش دست


سوم تصدیق کن پیغمبران را       یکایک   انبیا   و   سروران را


خصوصا حضرت محمود واحمد       شفیع خلق ابوالقاسم  محمد


چهارم این سخن هرجاعیان است      که قرآن   حجت   آخر زمان است


به پنجم با   امامان کن تولا        وگرنه می کنی   بیخود تقلا


امامان   مشعل   راه نجاتند       امامان   مظهر  ذات صفاتند


به ششم با تمام اهل عالم       محبت کن اگر هستی تو آدم


همه عالم  نهال   باغ  اویند       برای اسم  او  درگفتگویند


به هفتم قلب خود را کن مقدس       که تا لایق شود در بزم اقدس


به هشتم دان بهشت ودوزخی هست     ازاین دنیاچورفتی برزخی هست


اگر تو    تابع      پیغمبرانی        بمانی در بهشت   جاودانی 

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/92/

وبگاه نسیم معرفت در خدمت شما