اساس وپایه عقل وخردمندی
34 بازدید
تاریخ ارائه : 8/28/2014 11:14:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

حدیثی از امام حسن مجتبی (ع)

{راس العقل معاشرة الناس بالجمیل}

اساس وپایه عقل معاشرت زیبا با مردم است.

(بحار الانوار ج78ص111)

رَأسُ العَقلِ مُعاشَرَةُ النّاسِ بِالجَميلِ؛

خوشرفتارى با مردم، رأس خرد است.

(ميزان الحكمة، ح 13703)

 http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/67/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما