(خلقت شگفت آور طاوس)
47 بازدید
تاریخ ارائه : 9/1/2014 11:04:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

 در سوره سجده آیه 7 آمده است:

...الذی احسن کل شئی خلقه ...

درباره خلقت شگفت آور طاووس رجوع شود:

به خطبه 164ازنهج البلاغه فیض الاسلام

آفرینش همه تنبیه خداونددل است

              دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

این همه نقش عجب بر درو دیوار وجود

                هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار

{شعر ازشیخ اجل سعدی شیرازی}


http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/20/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما