چهار خوش را روش خویش دان
41 بازدید
تاریخ ارائه : 9/1/2014 10:56:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

به نام خدا

چهار خوش را روش خویش دان که سرافرازی ونعمت آورد:

1-خوشرویی

2-خوش گویی

3-خوش رفتاری

4-خوش طینتی

سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجانی

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/14/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما