سخنی ازآیت الله بهجت درباره قرآن
45 بازدید
تاریخ ارائه : 9/1/2014 11:07:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

خدا میداندقرآن برای اهل ایمان مخصوصااگراهل علم باشندچه معجزه ها

وکراماتی داردوچه چیزهایی ازآن خواهنددید.برنامه قرآن،آخرین برنامه انسان سازی است که دراختیارماگذاشته شده است،ولی ماازآن قدردانی نمیکنیم

اهل تسنن قرآن وماعترت راآنگونه که باید ،نشناختیم وقدرندانستیم.

(کتاب درمحضر آیت الله بهجت ج1ص55)

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/32/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما