دوری و اعراض از گناه
40 بازدید
تاریخ ارائه : 9/1/2014 10:36:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

 دوری و اعراض از گناه

             باکی ز گنه وا اسفا  هیچ نداری

                        درمحضرحق شرم وحیا هیچ نداری

             گرصرف کنی یکسره عمرت به معاصی

                        جزنامه سیاه روز جزا هیچ نداری

             گند گنهت تا به سماوات رسیده

                         آخر زچه رو شرم وحیا هیچ نداری

             آخر تو  ازین راه کثافات چه بردی

                         جز خشم وغضب پیش خدا هیچ نداری   

             گر گام نهی در ره ابلیس تبهکار

                         غیر از ندم وجرم وخطا هیچ نداری

             اعراض نما از گنه و دام شیاطین

                        برگرد بیا غیر خدا  هیچ نداری

(شعر ازسیداصغرسعادت)

وبگاه نسیم معرفت در خدمت شما

http://nasimemarefat.parsiblog.com