باید ریشه های مفاسد وحوادث تلخ را از بین برد.
40 بازدید
تاریخ ارائه : 8/31/2014 5:31:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

باید ریشه های مفاسد وحوادث تلخ را از بین برد.

باید به علت ها و ریشه ها توجه کرد.


سعدی علیه الرحمه می فرماید:

علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد


**مردی در کنار رودخانه‌ای ایستاده بود.

ناگهان صدای فریادی را ‌شنید و متوجه ‌شد که کسی در حال غرق شدن است.

فوراً به آب ‌پرید و او را نجات ‌داد...

اما پیش از آن که نفسی تازه کند فریادهای دیگری را شنید و باز به آب ‌پرید و دو نفر دیگر را نجات ‌داد!

اما پیش از این که حالش جا بیاید صدای چهار نفر دیگر را که کمک می‌خواستند ‌شنید ...!

او تمام روز را صرف نجات افرادی ‌کرد که در چنگال امواج خروشان گرفتار شده بودند ، غافل از این که چند قدمی بالاتر دیوانه‌ای مردم را یکی یکی به رودخانه می‌انداخت...!

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/2288/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما