اگر گناه بو داشت دو نفر کنار هم نمی نشستند.
50 بازدید
تاریخ ارائه : 8/28/2014 8:36:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

به نام خدا

گاهی ما باید غصه‌ی این مطلب را بخوریم که نکند اعمال ما را آفت بزند. مثلاً یک غیبت می‌تواند تمام زحمات ما را هدر دهد. اگر غیبت کنید 40 روز اعمال خوب شما در نامه اعمال شخص غیبت شونده نوشته می‌شود و اگر عمل خوبی نداشته باشید، گناهان آن شخص در نامه اعمال شما نوشته می‌شود. این روایت از معصوم (ع) است

.......

«وعَیبی فیهِ مَسْتوراً»

خدایا کاری کن تا عیب من مستور باشد و کسی از عیبم مطلع نباشد! خدا «ستارالعیوب» است و نگذاشته تا کسی از گناهان ما اطلاع پیدا کند. حدیث است اگر گناه بو داشت دو نفر کنار هم نمی‌نشستند. اگر عیب آدم عیان می‌شد کسی جنازه کسی را دفن نمی‌کرد.

سایت مفاد

از بیانات مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی

*****************

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=177557  نقل از تبیان


http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/2601/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما