تا تزکیه نشدید مقام برای شما خطرناک است
45 بازدید
تاریخ ارائه : 8/27/2014 7:25:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

امام خمینی: تا تزکیه در رده های بالا حاصل نشود این مملکت اصلاح نخواهد شد. همه اختلافاتی که در بشر هست برای این است که تزکیه نشده است. تا تزکیه نشده اید مقام برای شما خطرناک است و شما را به هلاکت دنیایی و اخروی میکشاند.

نقل از بی باک

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/2133/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما