ده چیزسبب انحطاط آدمی است
68 بازدید
تاریخ ارائه : 8/26/2014 12:56:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

به نام خدا

10چیز سبب انحطاط آدمی است:

1_ جهل به خویشتن

2-  خودپرستی

3-  پیروی هوای نفس

4-  دنیاطلبی

5-  غفلت

6-  کبر

7-  کینه

8-  عجب وغرور

9-  حسادت

10-  دوری از خدا

سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجانی

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/1968/

وبگاه نسیم معرفت در خدمت شما