مهر مادر
62 بازدید
تاریخ ارائه : 8/25/2014 11:00:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

 مهر مادر

مادرم مهر تو در جان من است

                           مهر تو  پایه و  بنیان من است

هرچه دارم  ز تو دارم  مادر

                         مهر تو  عزت دوران من  است

نرود  یاد تو  از خاطر   من

                       عشق تودردل ودرجان من است

(شعر از سیداصغرسعادت)

 http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/36/

وبگاه نسیم معرفت