چهار خوش را روش خویش دان...
43 بازدید
تاریخ ارائه : 8/25/2014 7:58:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

به نام خدا

چهار خوش را روش خويش دان که سرافرازي ونعمت آورد:

1-خوشرويي

2-خوش گويي

3-خوش رفتاري

4-خوش طينتي

( از سيداصغرسعادت)

http://www.parsiblog.com/Main.aspx

وبگاه نسیم معرفت در خدمت شما است