چون درد ما زعشق است پایان نمی پذیرد
77 بازدید
تاریخ ارائه : 2/17/2015 8:15:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

به نام خدا

چون درد ما زعشق است پایان نمی پذیرد

شعری ناقابل از بنده تقدیم شما


دردی که در دل ماست درمان نمی پذیرد

        چون درد ما زعشق است پایان نمی پذیرد

زنهارمرو ره عشق کاین وادی خطرناک

        هرکس که رفت کارش سامان نمی پذیرد

چون فیض حضرت حق دایم نثارما است

            آنی ضمیر ما هم    حرمان نمی پذیرد

دردفتر حقایق ثبت است آنچه خواهیم

            از مابجز  حقیقت    جانان نمی پذیرد

بگذار تابگوییم بی پرده این سخن را

             اسرار  عارفان  را  نادان   نمی پذیرد


سیداصغر سعادت میرقدیمhttp://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/13/

وبگاه نسیم معرفت در خدمت شما است