آفرین بر آن که دارد معرفت
42 بازدید
تاریخ ارائه : 8/25/2014 9:08:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

آفرین بر آن که دارد معرفت

              آفرین بر آن که خواهد معرفت

معرفت بالا ترین سرمایه است

                   هر که دارد این گهر پر مایه است

شعر از سید اصغر سعادت

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/2/

وبگاه نسیم معرفت  در خدمت شما