عیار آدمی در عقل اوست
47 بازدید
تاریخ ارائه : 8/25/2014 9:11:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

 عیار آدمی در عقل اوست

عقل رافربه نما ای جان من

                   عقل تو قوّت دهد برجسم وتن

           آدمی از عقل می یابد شرف

                   هیکل بی عقل هست همچون خَزَف

          معرفت ازعقل باشد نی زتن

                   آفرین بر آنکه دریابد سخن

          هست عیارآدمی درعقل او

                    عقل راروشن نگه دار ای عمو

          نورعقل چون درکسی تابان شود

                     درردیف وزمره سلمان شود

          عیبها باعقل میگردد رفو

                     باسبک مغزان مباش درگفتگو

          عقل باشد گوهر هرآدمی

                     باسبک عقلان نشایدهمدمی

          همنشین عاقلان باش تاابد

                    تابریزند درّ وگوهر در سَبَد

شعر از سید اصغر سعادت

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/4/

از وبگاه نسیم معرفت دیدن فرمایید  باتشکر