برو یک دم به حال خویش اندیش
41 بازدید
تاریخ ارائه : 8/25/2014 8:35:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

برو یک دم به حال خویش اندیش


برو یک دم به حال خویش اندیش    

                           حساب قبر وبرزخ هست درپیش

شب وروزت به غفلت رفت یکسر    

                            کمی برحال زارت  کن   تفتیش

(شعرازسیداصغرسعادت)

http://nasimemarefat.parsiblog.com/

از وبگاه نسیم معرفت دیدن فرمایید