تأثیر شعر در روح و روان انسان
658 بازدید
تاریخ ارائه : 8/24/2014 10:00:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

به نام خدا

تأثیر شعر در روح و روان انسان

اقبال لاهوری می گوید:

شعر را گر حکمت وروشنگری است   شاعری هم شیوه پیغمبری است

در اوائل انقلاب زمانی که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای رئس جمهور بودند  همایش (کنگره)وجلسه ای در شیراز به عنوان حافظ شناسی گذاشته بودند وایشان  پیامی برای این جلسه دادند ودر ضمن آن فرموده بودند که گاهی یک بیت شعر حافظ برابربا چندین خطابه وسخنرانی اثر دارد. وپیامبر گرامی اسلام  ص هم فرمودند: «إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً» (من لایحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج4، ص379.) همانا بعضی از شعر ها (از جهت قدرت تأثیرگذاری) همانند سحر است .در عرف هم می گوییم فلانی قلم وبیانش سحرآمیز است یعنی خیلی تأثیر گذار است. مبلّغین وطلاب عزیز باید به هنرشعر واشعار وتأثیر گذاری آن توجه نمایند ودر این زمینه در حد نیاز کار کنند. جناب حجت الأسلام آقای فرحزاد با اخلاصی که دارد سخنرانی هایش بسیار گیرا وجذاب است ویکی از کارهای باارزش ایشان در منبر وسخنرانی ها این است که به تناسب اشعار زیبا وپرمحتوا ونغزی را با صدای دلنشین خود می خواند که خیلی در شنونده ها اثر دارد. بسیاری از علماء بزرگ ما یا شاعر بودند ویا به خوبی از اشعار شعراء در کلام ونوشتار خود استفاده می کردند. استاد شهید مطهری کتاب تماشه گه راز را نوشتند که هم حافظ را بشناساند وهم جلو کسانی را که اشعارآسمانی حافظ را تحریف می کردند بگیرند وهم دریایی از مطالب معرفتی را که در اشعار حافظ نهفته است در حد مجال تبیین وتوضیح دهند که انصافا کتاب جالب وخوبی می باشد. بنده اشعار زیادی از شعراء بزرگ یاد داشت دارم و بیش از بیست دور گلستان سعدی را خواندم  که واقعا صفا بخش است وشش ، هفت دور دیوان حافظ را خواندم که دیوان او لطیف ترین معارف وزیباترین مطالب عرفانی را در بردارد وحافظ را جز کسی که در سیر وسلوک همطراز او باشد درک نمی کند.

جناب حافظ در غزل 286  از نسخه مرحوم خلخالی می فرماید:

شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است

                                 آفرین برنَنَس دلکش ولطف سخنش

ودر غزل 368  از نسخه خلخالی می فرماید:

هرگنج سعادت که خدا داد به حافظ

                          از یُمن دعای شب و ورد سحری بود

ودر غزل 15 چنین فرمود:

آن کس است اهل بشارت که اشارت داند

                               نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست

 ودرآخر  کل ابیات غزل 485   حافظ  را  ذکر می کنم که برای همه ما مفید وسودمند است:

ای بی‌خبر بکوش که صاحب خبر شوی
           تا راهرو نباشی کی راهبر شوی

در مکتب حقایق پیش ادیب عشق
         هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی

دست از مس وجود چو مردان ره بشوی
       تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی

خواب و خورت ز مرتبه خویش دور کرد
       آنگه رسی به عشق که بی خواب و خور شوی

گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد
             بالله کز آفتاب فلک خوبتر شوی

یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر
         کز آب هفت بحر به یک موی تر شوی

از پای تا سرت همه نور خدا شود
     در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی

وجه خدا اگر شودت منظر نظر
    زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی

بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود
       در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی

گر در سرت هوای وصال است حافظا
            باید که خاک درگه اهل هنر شوی

دیوان حافظ -نسخه مرحوم خلخالی-غزل 485

سیداصغر سعادت میرقدیم لاهیجانی

از وبگاه نسیم معرفت بنده دیدن فرمایید-باتشکر

http://nasimemarefat.parsiblog.com/