همه کارها باید رنگ خدایی داشته باشند
186 بازدید
تاریخ ارائه : 8/13/2014 4:02:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

همه کارها باید رنگ خدایی داشته باشند :

کاری که برای خدا وبه نیت خالصانه انجام گیرد ورنگ خدایی داشته باشد  با برکت وماندگار است وثمره ونتیجه آن در دنیا وآخرت آشکار می شود. وقتی خداوند از عملی راضی باشد ، آن را مورد پسند وقبول درگاه خود قرار می دهد ونسیم وبوی خوشی ازآن متصاعد می گردد که سبب خرسندی فرشتگان می شود وآنها در حق صاحب این عمل دعا می کنند.  اگرخدای ناکرده عملی (اگرچه کار خیر وخوب باشد)از روی نیت ریا وشیطانی انجام گیرد ، عملی شوم ونامطلوب وبی برکت  خواهد بود که سبب ناخشنودی پروردگار می گردد. وقتی این عمل  رنگ وبوی ریا ورنگ شیطانی داشته باشد ، مورد پذیرش خداوند قرارنمی گیرد  وبوی ناخوشایندی از آن متصاعد می گردد که سبب ناخشنودی فرشتگان می شود. خداوند به جهت لطفی که دارد پاداش دنیوی به چنین فردی می دهد ولی از پاداش اخروی محروم است .

پس باید سعی شود که کارها برای خدا انجام گیرد ورنگ خدایی داشته باشد (صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ رنگ الهى [توحيدى را بگيريد] و چه رنگى از رنگ الهى خوش‏تر است؟ و ما پرستندگان اوييم سوره بقره آیه138  )  کاری که برای خدا انجام می گیرد دارای ویژگی هایی است که برخی از آن ها ذکر می گردد:

 سیداصغر سعادت میرقدیم