بوی خوش وبوی بد اعمال
337 بازدید
تاریخ ارائه : 8/13/2014 3:58:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

به نام خدا

بوی خوش  وبوی بد اعمال:

اعمال نیکو وخوب که برای خدا انجام می گیرد ، نورانی وخوشبو ومعطرند و گناهان وعمل های زشت وقبیح ،دارای بوی متعفّن وزننده می باشند وصورت برزخی آن ها ،زشت و تاریک وظلمانی است.اهل معنی واهل باطن ، بوی خوش اعمال خوب را استشمام می کنند وشاد می گردند واز بوی بدگناهان واعمال زشت ، ناراحت ورنجیده می شوند.سفارش شده که به هنگام رفتن به زیارت  حرم معصومین علیهم السلام  آدابی از جمله غسل ووضو واستغفار و... انجام گیرد  و ورود افراد جُنُب وحائض در این حرم ها حرام وممنوع است . ودر زمان حیات معصومین علیهم السلام نیز شایسته نبود شخص  جُنُب وحائض برآنها وارد شوند مگر اینکه طهارت داشته وغسل کرده باشند. در حرم امام زادگان نیزاگرچه از نظرفقهی ورود اهل جنابت وحیض اشکالی ندارد ولی باید ادب واحترام رعایت شود .عبدالله بن موسی بن جعفر(ع) گفت: از پدرم امام کاظم(ع) پرسیدم: دو فرشته که مامور ثبت اعمال نیک و بد انسان هستند، آیا از نیت انسان، هنگام گناه یا کار نیک اطلاع دارند یا نه؟

امام کاظم(ع) فرمودند: آیا بوی چاه و فاضلاب و بوی خوش، یکسان است؟ گفتم: خیر.

امام فرمود: هنگامی که انسان، نیت کار نیک کند نَفَسش خوش بو می‌شود  و اگر کار نیک را انجام داد؛ زبانش، قلم فرشته و آب دهانش مرکّب او می‌شود و آن را ثبت می‌کند و هنگامی که اراده گناه کند، نَفَسش بدبو می‌گردد و اگر گناه را انجام داد؛ زبانش قلم و آب دهانش مرکّب شده و آن را می‌نویسد.

(اصول کافی، ج2، ص 429 حدیث3، باب مایهم به الحسنه و السّیّئه)

در داستان اویس قرنی { که گوسفند چران  واز اصحاب سرّ واز خواص رسولخدا ص وعلی ع بوده که در صفین به شهادت رسیده وقبرش در شهر رقّه سوریه است } آمده است که وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله از مسافرت بازگشت فرمود:انّی (لَأَجِدُ  ( أَشَمُّ رَائِحَةَ الرَّحْمَنِ(نَفَسَ الرّحمن) مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ» یا «مِنْ جَانِبِ الْيَمَنِ  یعنی من از جانب یمن ، بوی خوش رحمانی والهی استشمام می کنم  . بوی خوشی به مشام می رسد و این بوی خوش از قَرَن است. معلوم شد که اویس قَرَن به مدینه آمده بود تا به دیدار محبوب خویش ( که تا آخر عمر هم اورا ندیده بود)  یعنی  حضرت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه وآله ، برسد ولی به سبب وعده ای که به مادر خویش  در برگشت به قرن در سریع ترین زمان ، داده بود  آن حضرت را ندیده به قَرَن باز گشت ،زیرا که پیامبر ص به بیرون مدینه مسافرت کرده بود ودر منزل خویش تشریف نداشتند.  آری این بوی خوش اویس قرن است  که  پیامبر اسلام ص آن را در خانه خود که چند لحظه ای  اویس قرنی  در آن توقف داشت ، بویید واستشمام نمود .

دوستدارتان سیداصغر سعادت میرقدیم