خصلت های زیبای کودکان(خصلت های زیبا را از کودکان بیاموزیم)
68 بازدید
تاریخ ارائه : 8/9/2014 11:33:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

خصلت های زیبای کودکان(خصلت های زیبا را از کودکان بیاموزیم):


1-فطرتشان پاک است.


2-شاداب وبانشاط وباصفا هستند.


3-باصداقت هستند.

4-لطیف وباطراوت هستند

5-روح لطیفی دارند.

6-غم واندوه ندارند.


7-کینه وعداوت ندارند.


8-خنده های دلنشین دارند.


9
-گریه هایشان هم زیبا است.


10-محبت ونیکی را دوست دارند.


11-بازیگوشی هاشان جالب وزیبا است.


12-عفو وگذشت دارند.


13-اصراربرخواسته هایشان دارند.


14-پر تحرک وچابک وچالاک هستند.


15-فضای شاد وجذاب را دوست دارند.


16-علاقه به فضای جمعی دارند.


17-با هم سن وسال های خود جوش می خورند.


18-محبت ومهربانی  دارند.


19-به کسانی که به آنها محبت کنند انس می گیرند.


20-خلاقیت  وابتکار دارند.


21-قدرت فراگیری شان بالا است.


22-خوراکشان لطیف است.


23-به دیگران نشاط وشادابی می بخشند.

24-برای آموزش وفراگیری آمادگی دارند.


25-دو رو ونیرنگ باز نیستند.


26-دلبستگی های آنها به اشیاء ،زود گذر است.


27-پدر ومادرشان رابالاترین پناهگاه می دانند وبه قدرت وتوانایی آنها ایمان دارند.


28
-مورد لطف ورحمت خداوند هستند.


29-محبوب ودوست داشتنی هستند.

30-کنجکاو هستند.

31-شیرین زبانی می کنند.

32-کودکان جلوه های رحمت خدا هستند

33-بواسطه آنها عذاب دفع می شود.


{درروایتی از رسولخدا ص آمده است که فرمود:اگر ملاحظه بندگان رکوع کننده واطفال شیرخواره وحیوانات چرنده نبود هرآینه(به جهت گناهان و..)عذاب بر شما ناز ل می شد. تفسیرنور الثقلین ج1ص253}

سعادت