برخی از آثر تفکر
142 بازدید
تاریخ ارائه : 10/19/2012 11:48:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بنام خدا: برخی از آثار تفکر از دیدگاه علی ع را تقدیم شما عزیزان می نمایم :1_سبب روشنی وجلاء عقل است (قال علی ع :الفکر جلاء العقل میزان الحکمه ج7ص538) 2_ تفکر سبب بصیرت است (قال علی ع: من تفکر ابصر  میزان الحکمه ج7ص540)    3_ سبب نجات از هلاکت ها است (قال علی ع : الفکر فی العواقب ینجی من المعاطب  میزان الحکمه ج7ص 538)   4_تفکر وفکر باعث حصول حکمت ومعرفت می شود  (قال علی ع : الفکر یفید الحکمه: میزان الحکمه ج7ص 538)    5_تفکر سبب رشد وشکوفایی عقل است (قال علی ع: الفکر رشد والغفله فقد   میزان الحکمه ج7ص538)   .....  ضمنا به آیه 190 از سوره آل عمران نیز در باره تفکر مراجعه فرمایید   (دوستدارتان سید اصغر سعادت میر قدیم لاهیجی )