حیات طیبه
65 بازدید
تاریخ ارائه : 10/8/2012 8:03:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بنام خدا:درسوره نحل آیه 97  به همه کسانی که عمل صالح انجام دادندویا انجام می دهند ومومن باشند چه مرد وچه زن بشارت به حیات طیبه وزندگی پاکیزه داده شده است وآیه شریفه چنین است:من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مومن فلنحیینه حیوه: طیبه .........مرحوم علامه طباطبایی در المیزان ج12 ص366 در ذیل این آیه فرمود: حیات طیبه  حیات خالصی است که هیچ خباثت وآلودگی درآن نباشد.     حیات طیبه  فرد وجامعه را دربر می گیرد ولی جامعه ای که به حیات طیبه و زندگی پاکیزه رسیده باشند بسیار نادر است ولی افراد زیادی در طول اعصار وروزگار به حیات طیبه رسیده اند که انبیاء و چهارده معصوم علیهم السلام واولیا ی الهی وبندگان خالص خداوند از جمله آنها است . (وعصر امام زمان عج نیز تجلی حیات طیبه است)      در پرتو حیات طیبه  انسان دارای آسایش وآرامش وصلح وصفا وصمیمیت ودوستی وهمدلی وبرادری و معنویت وعشق وتعبد وبندگی است .     کسی که بواسطه ایمان وعمل صالح (که شامل هر کاری است که در مسیر حق و خدا باشد)  به حیات طیبه رسیده باشد  آثاری در او هویدا و پدیدار می شود که از جمله آنها عبارتند از : 1_آرامش درونی در پرتو یاد خدا (الا بذکرلله تطمئن القلوب)  2_ اعتماد ودلگرمی ودلبستگی به خداوند و وعده های او 3_ارتباط با خدا وراز ونیاز با او 4_ ترک هر آنچه که سبب غفلت از یاد الهی است 5_ علو همت و روح بلند داشتن 6_ امید به آینده روشن 7_ استقامت و پایداری در راه دین و مبارزه باظلم وستم وفساد 8_ نورانیت زندگی 9_ بصیرت و بینش صحیح داشتن 10_ درک حقایق و معارف الهی 11_ پاکی از آلودگی ها وگناهان  12_ یاد آخرت ومعاد 13_ دوری و پاکی از حرص وطمع وآز ودنیا طلبی 14_ هدف عالی و یا اعلی داشتن 15- دوری  وپاکی از دروغ وریا وحسد وکبر و دشمنی 16_ معرفت نفس 17_ روشنی و صفای دل  18_ عشق به تعبد و بندگی خداوند 19_حسن خلق 20_ میل به خوبی ها و نیکی ها  21 _احترام به دیگران   . _22  _................................................. (دوستدارتان سید اصغر سعادت میر قدیم)