ضرورت مشورت
139 بازدید
تاریخ ارائه : 10/8/2012 6:11:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بنام خدا آثارمشورت: 1 -مصونیت ازغرورواستبداد 2-استفاده از آراءونظرات دیگران3-جلوگیری ازسوءظن دیگران4-جلب حمایت دیگران5-مصونیت ازخطاولغزش6-زنده کردن حس همکاری7-شناسایی افرادشایسته8-رشداندیشه وقدرت تدبیر 9-افزایش آگاهی به جوانب کارمورداقدام10-تشخیص مصلحت مهم ویا اهم     عزیزم از مشورت در کارها بخصوص امور مهمه کوتاهی مفرما (دوستدارتان سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی)