درمکتبِ حياتبخش حسين بن علي(ع)اين درس ها را مي آموزيم
34 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفانبه نام خدا


** درمکتبِ حياتبخش حسين بن علي(ع)اين درس ها را مي آموزيم :


1- عشق را

2- بندگي را

3- اخلاص را

4- توحيد ناب و شناخت و معرفت را

5-ايمان و توکل را

6- دعا و نيايش خالصانه را

7-آگاهي و بصيرت را

8- عرفان و سير سلوک حقيقي را

9- حُرّيّت و آزادگي را

10- امر به معروف و نهي از منکر را

11- مسؤليت پذيري را

12- حفظ پيمان و تعهد را

13- تسليم ناپذيري را

14- عدم  اعتماد و عدم وابستگي به دشمنان را

15- سازش ناپذيري با دشمنان اسلام و قرآن را

16- اِحياء ارزش هاي انساني و ديني و الهي را

17-  درد دين داشتن را

18- دين باوري و دين مَداري را

19- تکريم و تعظيم شعائر را

20- حق جويي و حق گويي را

21- صداقت و راستي را

22- دفاع از مظلوم را

23- دوري از ظلم و ستم را

24- مبارزه با مفاسد و مُفسدان را

25- بي تفاوت نبودن نسبت به سرنوشت اسلام و مسلمين را

26- رعايت ادب و حيا را

27- حفظ عفت و پاکدامني را

28- مقاومت و پايداري و ايستادگي را

29- اطاعت و پيروي از ولايت و رهبري را

30- اتحاد و وحدت بين مسلمين را

31- دشمن شناسي را

32- مشورت در امور را

33- وفا و وفاداري را

34- رعايت پيوند خويشاوندي و صله رَحِم را

35- رعايت نظافت و پاکي را

36- پرهيز از حرام و حرام خوري را

37- حفظ پيمان و تعهد را

38- مُرُوّت و فُتُوَّت و جوانمردي را

39- شجاعت و سلحشوري را

40- رعايت نظم را

41- صبر بر مصائب و مشکلات و گرفتاري ها را

42- حفظ شعائر ديني و الهي و قرآني را

43- جهاد و فداکاري  و رشادت را

44- جانبازي و شهادت را

45- ايثار و از خود گذشتگي را

46- عفو و بخشش و گذشت را

47- جود و بخشش و کرم را

48- کرامت و بزرگواري را

49- عاقبت به خيري را

50- مِهرورزي و محبت و مهرباني را

51- کمک و ياري به نيازمندان و گرفتاران را

52- عشق به پيامبر (ص) و اهل بيت پيامبر را** آيت الله سيداصغرسعادت ميرقديم لاهيجي

****************************


** درس هايي از کربلا وقيام امام حسين (عليه السلام)+نسيم معرفت+آيت الله سيداصغرسعادت ميرقديم لاهيجي


درس هايي از کربلا و قيام امام حسين (عليه السلام)+پايگاه انديشوران حوزه+آيت الله سعادت ميرقديم لاهيجي
*** موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+پایگاه اندیشوران حوزه+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


*** عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+وبلاگ نسیم معرفت+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی