آیا طلّابِ شاغلِ درمسجدومحراب ومنبرو... می توانند شهریّه بگیرند؟
38 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفانImage result for ?طلاب حوزه?‎* آیا طلّابِ شاغلِ درمسجدومحراب ومنبرو... می توانند شهریّه بگیرند؟پرسش : بعضی از طّلاب که تقریباً مُتجاوز از بیست سال است که در قم به قدر امکان‏‎ ‎‏مشغول تحصیل بوده اند فعلاً از یک طرف به جهت اقامه جماعت در مسجد و از‏‎ ‎‏طرف دیگر به واسطه اشتغال به منبر و غالباً به علت مراجعات مردم در امور مذهبی اگر‏‎ ‎‏چه به درس آقایان اساتید شرکت می کنند ولی نه وقت مطالعه دارند و نه فرصت‏‎ ‎‏نوشتن و این امور موجب شبهه شده در اخذ شهریه و سهم امام  (عَلَیهِ السَّلامُ و چنانچه شهریه‏‎ ‎‏مَنوط به درس خواندن باشد بین خود و خدا خود را اهل نمی دانند در اخذ آن ، حال‏‎ ‎‏بیان فرمایید این طّلاب می توانند شهریه و سهم قبول کنند یا خیر؟ و بیان فرمایید که آیا‏‎ ‎‏طلّابی که در انجام وظایف خود تقصیر می کنند مدیون حضرت ولیّ عصر (عَلَیهِ السَّلامُ) ‎ ‎‏می باشند یا فردای قیامت طلبکارشان مردم است؟‏

پاسخ : بسمه تعالی، کسانی که در حَوزات عِلمیّه مُتصدّی مَشاغِل حوزه یا سایر‏خدمات دینی و مذهبی هستند اشکال ندارد از «راتِبِ مُقرَّره» استفاده کنند و‏‎ ‎‏در مورد عدم استحقاق ، مدیون ولیِّ امرِ سهمِ مُبارک هستند .(امام خمینی)


* استفتائات امام خمینی «ره» جلد 4 ص 496.


http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_120783/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%85%D8%B3 .

*********************************************


پرسش : طلبه که شهریه می گیرد اگر غنی باشد باز هم جایز است بگیرد یاخیر؟ به طور‏‎ ‎‏کلی مجوّز اخذ شهریه فقر است یا اشتغال به تحصیل یا هر دو؟‏

پاسخ : بسمه تعالی، فقر شرط نیست و باید رعایت مقرّرات شهریه بشود . (امام خمینی)* استفتائات امام خمینی «ره» جلد 4 ص 494.

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_120783/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%85%D8%B3 .

*********************************************

  

**  احکام خمس+سایت حکیم عسکری لشت نشایی گیلانی+پرسش و پاسخ+کلیک