حضرت قائم (عَج) کتاب «زَبُور»را از دریاچه طبریه بیرون می آورد
37 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان


** حضرت قائم (عَج) کتاب «زَبُور»را از دریاچه طبریه بیرون می آورد +فلسطین


دانشنامه مهدویت


دریاچه طبریه

«دریاچه ی طبریّه» در شمال فلسطین واقع شده که شُعبه ای از نهر اُردن به نام «نَهرُالشَّریعَة» وارد آن می شود. از قراین پیداست که سابقاً این دریاچه بزرگتر بوده و در آن کشتی های بسیار رفت و آمد می کردند. امّا امروزه به استثنای چند قایق ماهیگیری کشتیی در آن مشاهده نمی شود. در روایات اسلامی آمده است که حضرت قائم (عَج)  کتاب «زَبُور»  را از داخل آن دریاچه بیرون می آورد.


دریافت کد دانشنامه مهدویت


***نسیم معرفت***