نمازجمعه سال 1393
108 بازدید
موضوع: تبلیغ
مصاحبه کننده : نماز جمعه پردیسان در مسجدخاتم الأنبیاء
محل مصاحبه : مسجد خاتم الانبیاءپردیسان قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : رادیو قم
تاریخ نشر : Apr 25 2014 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0