گالری 2 ◂ استاد سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجانی
استاد سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجانی_ مؤسسه حزب الله قم درصفائیه_بغل مسجد رفعت داخل کوچه. اوائل ورود به قم